ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2022 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು  

ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (SCI) 

ಹೆಸರು  

ಕಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ 

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು  

210 

ವೇತನ  

ರೂ. 35400/- ಬೇಸಿಕ್ + ಜಿಪಿ 4200/- 

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ  

ನವ ದೆಹಲಿ 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ 

18-06-2022 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 

10-07-2022 ರ ರಾತ್ರಿ 11:59 ರವರೆಗೆ 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ