ಅವರ ಪರಿಚಯ 

ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ  

1954ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.  

ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ  ಜನನ  

ದೇವಯ್ಯ 

ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ  ತಂದೆ   

ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಮ್ಮ 

ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ  ತಾಯಿ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ‘ಮಾಗಡಿ’ ತಾಲ್ಲೋಕಿನ ‘ಮಂಚನಬೆಲೆ’ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಜನಿಸಿದರು.  

ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ  ಸ್ಥಳ  

ಪಿ.ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾಪ್ರಬಂಧ –  ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು, 1997 

ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ  ಇವರ ಕೃತಿಗಳು   

– ಹೊಲೆ ಮಾದಿಗರ ಹಾಡು, 1975 – ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು, 1979 – ಕಪ್ಪು ಕಾಡಿನ ಹಾಡು, 1983 – ಆಯ್ದಕವಿತೆಗಳು, 1997 – ಅಲ್ಲೆಕುಂತವರೆ – ಮೆರವಣಿಗೆ, 2000 – ಸಮಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ ಭಾಗ-3, 4 (ಸಂಪಾದನೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ), 2003 – ನನ್ನ ಜನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕವಿತೆಗಳು, 2005

ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ  ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ