ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ  Rani Abbakka Information in Kannada 

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚೌಟ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೊದಲ ತುಳುವ ರಾಣಿ. 

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ಇವರು ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ಚೌಟಾ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ. 

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ಅವರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.  

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ಅವರು ಕತ್ತಿ ಯುದ್ಧ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಗಳು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. 

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ರಾಣಿ ಚೌತಾ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು.  

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

1498 ರಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮುದ್ರಯಾನದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ತಲುಪಿದರು.  

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಸಣ್ಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು  

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮರಣ? 1570

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮರಣ? 1570