ಸಜ್ಜೆ ಉಪಯೋಗ

ಸಜ್ಜೆ ಉಪಯೋಗ

ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಳೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು-> 

– ಶಕ್ತಿ – ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು – ಪ್ರೋಟೀನ್ – ಖನಿಜಗಳು – ಫೈಬರ್ – ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ – ರಂಜಕ – ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು – ಕಬ್ಬಿಣ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸಜ್ಜೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 

ಸಜ್ಜೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 

ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಕೂದಲಿಗೆ ಸಜ್ಜೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 

ಕೂದಲಿಗೆ ಸಜ್ಜೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್  ಗೆ ಜ್ಜೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್  ಗೆ ಜ್ಜೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ