ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಥೆ ಏನು? 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಥೆ ಏನು? 

ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಆನಂದಗಿರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಥೆ ಏನು? 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಥೆ ಏನು? 

ನೊಳಂಬರ ಕಾಲದ ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ . 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಜಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು . ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ನಿಲಯ ಎನ್ನುವರು .  

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ

ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಿಂಗಹ್ಯಾಮ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಓಕ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಡವಿದೆ .  

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ

ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರಾವತಿ , ಆರ್ಕಾವತಿ ಮತ್ತು ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ . 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ