ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ 2022

ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ಜನನ 

ಕ್ರಿ.ಶ.1510 ಜೂನ್ 27

ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ಸ್ಥಳ :- 

ಯಲಹಂಕ

ಇತರೆ ಹೆಸರುಗಳು

ಕೆಂಪಯ್ಯ. ಕೆಂಪರಾಯ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ಮಕ್ಕಳು :- 

ಇಮ್ಮಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ

ಕೆಂಪನಂಜೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಂಬೆ

ಮರಣ

ಕ್ರಿ.ಶ.1569

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಲು 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ