ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರನ್ನು 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

1950 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.  

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಡವರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅನಾಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ರೋಗಿಗಳ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 1910 ರಂದು ಸ್ಕೋಪ್ಜೆಯಲ್ಲಿ (ಈಗ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ) ಜನಿಸಿದರು.  

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಅವರ ತಂದೆ ನಿಕೋಲಾ ಬೋಯಾಜು ಸರಳ ಉದ್ಯಮಿ.

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

Mother Teresa full name? 

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಇನ್ನಷ್ಟು  ಓದಲು

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ