ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ  

ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ  

ಕೆಳದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ   ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ.  

ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ  

ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಳದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿ.  

ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ  

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.  

ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ  

1667 ರಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಜ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 

ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ  

1677 ರಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕನ ಮರಣದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕ ರಾಜವಂಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಳು.  

ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ  

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೆಳದಿ ರಾಣಿಯಾದ ನಂತರ ಯುದ್ಧ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯತೊಡಗಿದಳು.  ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆಯುಧಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣಳಾದಳು. 

ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ  

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಧವೆಯಾದಳು,  

ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ  

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೆಳದಿಯನ್ನು ಆಳಿದಾಗ, ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ಒಡೆಯರ್ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರಾಗಿದ್ದರು.  

ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ  

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ 1696 ರಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೆಳದಿಯನ್ನು ಆಳಿದಳು.  

ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ  

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ 1696 ರಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೆಳದಿಯನ್ನು ಆಳಿದಳು.