ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ

ಗಂಗಾನದಿಯ ನಂತರ ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ನದಿಯೇ ಕಾವೇರಿ.  

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ

ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ 

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ

ದೇವ ಗುರುವಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಪುಷ್ಕರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ.  

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ

ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಾವೇರಿ ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಪುನೀತ ರಾಗುತ್ತಾರೆ.  

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ

ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸಿದ ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವು ಕೇವಲ ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ತಲಕಾವೇರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹುಟ್ಟಿ,  

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ತಲಕಾವೇರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹುಟ್ಟಿ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.    

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ

ಇನ್ನಷ್ಟು  ಓದಲು  ಕೆಳಗೆ  ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡಿ