ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರು 

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರು 

ಕೆ .ವಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ:  1967 ಕೃತಿ : ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ 

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರು 

ದ.ರಾ .ಬೇಂದ್ರೆ:   1973 ಕೃತಿ :ನಾಕುತಂತಿ 

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರು 

ಕೆ .ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ:  1977 ಕೃತಿ: ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು 

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರು 

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್:  1983 ಕೃತಿ :ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ 

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರು 

ವಿ.ಕೃ.ಗೋಕಾಕ್:  1990  ಕೃತಿ :ಭಾರತ ಸಿಧು       ರಶ್ಮಿ 

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರು 

ಯು .ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ:  1994 ಕೃತಿ :ಸಮಗ್ರ   ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರು 

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್:  1998 ಕೃತಿ :ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರು 

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ:  2010 ಕೃತಿ:ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ