ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಬಂಧ 

ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಬಂಧ 

ಜನನ :  ನವೆಂಬರ್ 14, 1889,  ಪ್ರಯಗ್ರಾಜ್

ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಬಂಧ 

ನಿಧನ  ಮೇ 27, 1964,  ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ  

ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಬಂಧ 

ಮಕ್ಕಳು :  ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ  

ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಬಂಧ 

ಪೋಷಕರು :  ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸ್ವರೂಪರಾಣಿ ಥುಸ್ಸು  

ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಬಂಧ 

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಂತೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು 

ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಬಂಧ 

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ( ದೇಶದ ತಂದೆ ) ಆದರೆ ನೆಹರು ದೇಶದ ಚಾಚಾ ( ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ) 

ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಬಂಧ 

1916 ರಲ್ಲಿ ಚಾಚಾರವರಿಗೆ ಕಮಲಾಜಿಯವರೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು  

ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಬಂಧ 

ಇನ್ನಷ್ಟು  ಓದಲು ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ