ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನೇಮಕಾತಿ  2022 

ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಹೆಸರು 

ಭಾರತಿಯ   ಸೇನೆ   

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು 

46,000 

ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ 

ಭಾರತ  

ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು 

ಅಗ್ನಿವೀರ್ 

ಸ್ಕೀಮ್ 

ಅಗ್ನಿಪಥ್ 

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

– ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ: 14 ಜೂನ್ 2022 – 

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

– ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ: 14 ಜೂನ್ 2022 – 

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

– ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂಚನೆ – 

ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ