ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 

ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?

1942  

1942  

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದವು?

565

565

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು 'ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ'ವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು?

ನವೆಂಬರ್ 26, 1949

ನವೆಂಬರ್ 26, 1949

ಭಾರತದ ಡೊಮಿನಿಯನ್‌ನ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್-ಜನರಲ್ ಯಾರು?

ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್

ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್

ಅಧಿಕೃತ ಅಂದಾಜು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಅವಧಿ?

52 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು

52 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು

ಚಂಪಾರಣ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಯಾವ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು?

ಸಬರಮತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ

ಸಬರಮತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ

ಇನ್ನಷ್ಟು  ಓದಲು 

ಇನ್ನಷ್ಟು  ಓದಲು 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡಿ