HPCL ನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ 2022

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞರು

ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

480

ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ:

16,000  to  24,000

HPCL ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:

₹ 1180/-

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು:

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ 23 ಜೂನ್ 2022

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು:

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ನೋಂದಣಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 22 ಜುಲೈ 2022

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ