ಎಫ್.ಡಿ.ಎ & ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ & ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 

ನಾಗಾರ್ಜುನಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಈ ನದಿಗೆ  

ಕೃಷ್ಣ 

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ & ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೋಧ್ಯಾನ ಇರುವ ನಗರ 

ಲಖನೌ 

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ & ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 

ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಕಾಶಕಾಯ 

ಫ್ಲೋಟೋ 

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ & ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 

1930 ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಹೊಸ ಗ್ರಹ 

ಫ್ಲೋಟೋ 

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ & ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 

ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ - 

ಸರದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ 

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ & ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 

ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡದವರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್- 

ಇಪತ್ತೆಂಟನೆಯವರು  

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ & ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಲು ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ