ಮಳೆಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಮಳೆಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಮಳೆಗಾಲವು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು 'ಮಾನ್ಸೂನ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಮಳೆಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಮಳೆಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.  

ಮಳೆಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತವೆ.  

ಮಳೆಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

1) ಅರಬೀ ಸಮುದ್ರ ವಿಭಾಗ  2) ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ

ಮಳೆಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳನ್ನು 2 ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮಳೆಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

– ನೈರುತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು  – ಈಶಾನ್ಯ  ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು 

ಮಳೆಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? 

ಮಳೆಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಮಳೆಗಾಲವು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಮಳೆಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಪೂರ್ತಿ ಓದಲು  ಕೆಳಗೆ  ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡಿ