ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಂತರರ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Engineers Day in Kannada Speech | Wishes | Quotes 

2022ರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶರ 161ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಿನದಂದು ಹಲವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ.  

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಂತರರ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ (ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ) ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ದಿನ ಮಹಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ 1955 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ.  

ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ , ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ , ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? 

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನವು ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಈ ಕೆಳಗೆ  ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡಿ