ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

By Nicole Newman | Jan 29, 2020

ಜನನ

ಡಿಸೆಂಬರ್  3, 1884

ಬಿಹಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಿವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿರಾಡೆ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ

ಸ್ಥಳ 

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಸಹಾಯ್

ತಂದೆ ಹೆಸರು 

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ

ತಾಯಿ ಹೆಸರು 

ಭಾರತ ರತ್ನ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಜನನ 

28 ಫೆಬ್ರವರಿ  1963

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ