ಶಿವಮೊಗ್ಗ District Court ನೇಮಕಾತಿ

ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಹೆಸರು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು

5

ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಕರ್ನಾಟಕ

ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ

18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್  2022

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್  2022

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ