ದಾವಣಗೆರೆ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 2022 ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿವರಗಳು

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ (WCD ದಾವಣಗೆರೆ) ಹುದ್ದೆಗಳ

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು

84

ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಿಸುವ  ಸ್ಥಳ

ದಾವಣಗೆರೆ  ಕರ್ನಾಟಕ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಂಗನವಾಡಿ  ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ  ಮತ್ತು  ಸಹಾಯಕಿಯ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು:

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು  ಪ್ರಾರಂಭ  ದಿನಾಂಕ

29-06-2022

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು:

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು  ಕೊನೆಯ  ದಿನಾಂಕ

29-ಜುಲೈ-2022

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು  ಕೊನೆಯ  ದಿನಾಂಕ