ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ  87 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 2022

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು

87

ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಕರ್ನಾಟಕ  ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ  ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯ ವಿವರಗಳು

ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಸಹಾಯಕಿಯ 04 ನೇ, 09 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು:

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ:

22-06-2022

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು:

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

21-07-2022 ರ ಸಂಜೆ 05-30

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ