08-08-2022 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022   Current Affaires In Kannada 

08-08-2022 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 

01.ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳನ್ನು NATO ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಂಸತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ?  

ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ಫಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್

08-08-2022 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 

02. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು " ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡುವ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರಖಂಡ 

08-08-2022 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 

03.  ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಲಿಂಕ್ಸ್‌ಇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಂಒಯು ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ? 

ಕೇರಳ 

08-08-2022 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 

04. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮೊದಲ ಸಮುದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು           ..........ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? 

ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ

08-08-2022 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 

05. ಹಿರೋಷಿಮಾ ದಿನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಹಿರೋಸಿಮಾ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿತು ? 

ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್

08-08-2022 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 

06. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೊದಲ " ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ? 

ನಾಸಾ

08-08-2022 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 

07. ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಆಸಿಯಾನ್ - ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ ( AIFMM ) ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ? 

ಕಾಂಬೋಡಿಯ

08-08-2022 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 

07. ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಆಸಿಯಾನ್ - ಭಾರತ ವಿದೇಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು , ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು , ಅವರ ಹೆಸರೇನು ?

ರಾಜೀವ್ ಗೌಬ  

08-08-2022 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 

09. 2022 ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ' ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟರ್ ' ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ ?  

ತೆಲಂಗಾಣ

08-08-2022 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 

ಇನ್ನಷ್ಟು  ಓದಲು  ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡಿ