ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಜನ್ಮ ದಿನ  

31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1875 

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ 

ನಾಡಿಯಾಡ್, ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ (ಇಂದಿನ ಗುಜರಾತ್) 

ತಂದೆ

ಜವೇರಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್  

ತಾಯಿ  

ಲಾಡಬಾಯಿ 

ಮಕ್ಕಳು

ಮಣಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್, ದಹ್ಯಾಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ 

ಮರಣ  

ಪಟೇಲ್ 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1950 ರಂದು ಬಾಂಬೆಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 

ಇನ್ನಷ್ಟು  ಓದಲು 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ