ಅಂತರ್ಜಲ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಅಂತರ್ಜಲ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೇ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ನದಿಜಾಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೇ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ನದಿಜಾಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  

ಕೃಷ್ಣಾ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಕಾವೇರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಾದ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಜಲಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ನದಿ.  

ಅಂತರ್ಜಲ ಎಂದರೆ ನಾವು ಬಾವಿಗಳು, ಕೈ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ನೆಲದೊಳಗೆ ಇರುವ ನೀರು. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಂತರ್ಜಲವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಂತರ್ಜಲವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕೆರೆ, ಜಲಾಶಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.  

ಕೆರೆ, ಜಲಾಶಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.  

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ