ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ  ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ  2022

ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು

41 ಹುದ್ದೆಗಳು 

ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು

ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿ

ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಿಸುವ  ಸ್ಥಳ

ರಾಯಚೂರು

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕ

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ:- 17 ಮಾರ್ಚ್ 2022. –  ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:- 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022.

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ

– ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 18 ವರ್ಷಗಳು. – ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 35 ವರ್ಷಗಳು.