ಉದ್ಯೋಗ  ಮಾಹಿತಿ 

ಗದಗ ಇ-ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 2022

ಉದ್ಯೋಗ  ಮಾಹಿತಿ 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

ಉದ್ಯೋಗ  ಮಾಹಿತಿ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಹುದ್ದೆಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ: 11

ಉದ್ಯೋಗ  ಮಾಹಿತಿ

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಉದ್ಯೋಗ  ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ಯೂನ್, ಟೈಪಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು :- 

ಉದ್ಯೋಗ  ಮಾಹಿತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ