Celebrities and their achievements in various fields

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು  ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು (Celebrities and their achievements in various fields)

ಎಫ್ ಡಿ ಎ ,ಎಸ್ ಡಿ ಎ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ,  ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ

Karnataka Ratna Awards General Knowledge

 ಅಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸರೋದ್ ವಾದಕ
ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಖಾನ್ ಶಹನಾಯಿ
ಉಸ್ತಾದ ಬಿಂದಾಖಾನ್ ಸಾರಂಗಿ
 ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ/ ಟಿ.ಆರ್ . ಮಹಾಲಿಂಗಂ ಕೊಳಲು
ಪಂಡಿತ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಿತಾರ
ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ವೀಣೆ

 

One thought on “Celebrities and their achievements in various fields

  1. Pingback: Mesolithick Age All Competitive Exams Important Notes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *