ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಕನ್ನಡ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾಗ-4

1. ನಂದ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು?
2. ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು...?
3. ಆರ್ಯರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆ?
4. ಇದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ?
5. ಮೌರ್ಯರ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ?
6. ಮೌರ್ಯರ ನಾಣ್ಯ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ?
7. ಗೋವೆಯ ಕದಂಬ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು?
8. ಅಶೋಕನು ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು?
9. ಗ್ರೀಕರು ಸಾಂಡ್ರಕೋಟ್ಟಸ್ ಎಂದು ಯಾವ ರಾಜನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ?
10. ಒಟ್ಟು ಮಹಾಜನಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ?

ಇತಿಹಾಸದ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಭಾಗ-01

Website-01 :- www.spardhavani.com
————————————————————————
————————————————————————
YouTube-01:-:- samagratv 
————————————————————————
YouTube-02:- Malnadcareer
————————————————————————
Telegram:- spardhavani quiz
“ಸ್ಪರ್ಧಾವಾಣಿ” ಕ್ವಿಜ್
Bharatada Samvidhana Sarakara Mattu Rajakiya

Police Sub Inspector Competitive Exam Book

Economic Survey & Budget Kannada Vyakarana Darpana
Kannadakkondu kaipidi

Lucent’s General Knowledge

ಇತಿಹಾಸದ ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಭಾಗ-01

IC
SHOP NOW

2 thoughts on “ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಕನ್ನಡ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾಗ-4

  1. Pingback: ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸರೋವರಗಳು %List of Important Lakes in India

  2. Pingback: ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು %Autobiographies of Famous Literature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *